Kurs ADR

Co to za kurs?

Kurs ADR przeznaczony jest dla kierowców, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie kierowców do bezpiecznej pracy z towarami stanowiącymi poważne zagrożenie zdrowia i życia. Z uwagi na to, że ukończenie kursu ADR wymagają przepisy unijne, zakończony jest egzaminem państwowym.

Wymagania

Kandydat chcący przystąpić do kursu ADR musi spełnić następujące wymagania:

 • ukończony 21 rok życia,
 • posiadać 1 kolorowe zdjęcie (3,5 x 4,5 cm z wizerunkiem z przodu – jak do prawa jazdy),
 • spełniać wymagania Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie podstawowe ADR - 19 godzin

Szkolenie ADR podstawowe obejmuje m.in.:

 • ogólne wymagania związane z przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • najważniejsze typy zagrożeń,
 • obowiązki kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne,
 • zapobieganie oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w razie występowania określonych zagrożeń,
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy,
 • zakazy ładowania razem określonych grup towarów niebezpiecznych,
 • zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną.

Cena kursu: 700 zł

Cena szkolenia podstawowego i szkoleń specjalistycznych nie zawiera:

 • Opłaty za wydanie zaświadczenia ADR przez Urząd Marszałkowski – 50 zł
 • Opłaty ewidencyjnej – 0,50 zł
 • Opłaty egzaminacyjnej – 200 zł

(Opłaty te należy wnieść przed dniem egzaminu państwowego.)

 • Opłaty za Podręcznik ADR i Testy egzaminacyjne – 100 zł.

Szkolenia specjalistyczne:

1. Szkolenie ADR - (cysterny) - 14 godzin

Do szkolenia specjalistycznego ADR – można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.

Szkolenie ADR dla cystern obejmuje m.in.:

 • ogólne wiadomości związane z systemami napełniania i opróżniania cystern,
 • zachowanie się pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • szczegółowe wymagania obowiązuje cysterny,
 • dodatkowe przepisy, ze szczególnym naciskiem na użytkowanie pojazdów w zakresie posiadania świadectw dopuszczenia pojazdów do ruchu, odpowiednie oznakowanie tablicami i naklejkami.

Cena kursu: 400 zł


2. Szkolenie ADR-klasy 1 (wybuchowe) - 8 godzin

Do szkolenia specjalistycznego ADR klasy 1 – można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.

Szkolenie ADR – klasy 1 obejmuje m.in.:

 • charakterystykę zagrożeń wynikających z przewożenia materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych,
 • szczególne wymagania, ze szczególnym naciskiem na zakazy związane z pakowaniem i ładowaniem razem różnorodnych materiałów klasy 1.

Cena kursu: 500 zł


3. Szkolenie ADR-klasy 7 (promieniotwórcze) - 8 godz.

Do szkolenia specjalistycznego ADR klasy 7 – można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.

Szkolenie ADR – klasy7 obejmuje m.in.:

 • informacje na temat specyficznych zagrożeń wynikających z promieniowania jonizującego,
 • zasad związanych z pakowaniem, manipulowaniem, ładowaniem i układaniem razem różnych materiałów radioaktywnych,
 • informacje dotyczące środków bezpieczeństwa i metod postępowania w razie wypadku z materiałami promieniotwórczymi.

Cena kursu: 500 zł

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Skip to content