Kurs ADR

Co to za kurs?

Kurs ADR przeznaczony jest dla kierowców, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie kierowców do bezpiecznej pracy z towarami stanowiącymi poważne zagrożenie zdrowia i życia. Z uwagi na to, że ukończenie kursu ADR wymagają przepisy unijne, zakończony jest egzaminem państwowym.

Wymagania

Kandydat chcący przystąpić do kursu ADR musi spełnić następujące wymagania:

 • ukończony 21 rok życia,
 • posiadać 1 kolorowe zdjęcie (3,5 x 4,5 cm z wizerunkiem z przodu – jak do prawa jazdy),
 • spełniać wymagania Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Ustawy o transporcie drogowym.

Zakres szkolenia

Szkolenie podstawowe ADR

Szkolenie obejmuje

Szkolenie podstawowe ADR wszystkich klas – szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Szkolenie podstawowe ADR dzieli się na dwa rodzaje:

 • kurs podstawowy – przeznaczony dla osób uzyskujących uprawnienia po raz pierwszy,
 • kurs doskonalący – przeznaczony dla osób przedłużających uprawnienia po 5 latach.


Szkolenie ADR obejmuje m.in.:

 • ogólne wymagania związane z przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • najważniejsze typy zagrożeń,
 • obowiązki kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne,
 • zapobieganie oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w razie występowania określonych zagrożeń,
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy,
 • zakazy ładowania razem określonych grup towarów niebezpiecznych,
 • zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną.

Cena

 • Kurs podstawowy (24 godziny lekcyjne): 600 zł
 • Kurs doskonalący (16 godzin lekcyjnych): 300 zł

Cena nie zawiera:

 • Opłaty za wydanie zaświadczenia ADR przez Urząd Marszałkowski – 50 zł
 • Opłaty ewidencyjnej – 0,50 zł
 • Opłaty egzaminacyjnej – 200 zł
 • Podręcznika – 60 zł.

Kursy specjalistyczne

Szkolenie ADR dla cystern

Do szkolenia specjalistycznego ADR dla cystern można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.

Szkolenie dzieli się na dwa rodzaje:

 • kurs podstawowy – przeznaczony dla osób uzyskujących uprawnienia po raz pierwszy,
 • kurs doskonalący – przeznaczony dla osób przedłużających uprawnienia po 5 latach.


Szkolenie ADR dla cystern obejmuje m.in.:

 • ogólne wiadomości związane z systemami napełniania i opróżniania cystern,
 • zachowanie się pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • szczegółowe wymagania obowiązuje cysterny,
 • dodatkowe przepisy, ze szczególnym naciskiem na użytkowanie pojazdów w zakresie posiadania świadectw dopuszczenia pojazdów do ruchu, odpowiednie oznakowanie tablicami i naklejkami.

Cena

 • Kurs podstawowy (16 godzin lekcyjnych): 350 zł
 • Kurs doskonalący (8 godzin lekcyjnych): 200 zł

Szkolenie ADR klasy 1 (wybuchowe)

Do szkolenia specjalistycznego ADR klasy 1 – przewożenie materiałów i przedmiotów wybuchowych, można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.

Szkolenie dzieli się na dwa rodzaje:

 • kurs podstawowy – przeznaczony dla osób uzyskujących uprawnienia po raz pierwszy,
 • kurs doskonalący – przeznaczony dla osób przedłużających uprawnienia po 5 latach.


Szkolenie ADR dla cystern obejmuje m.in.:

 • charakterystykę zagrożeń wynikających z przewożenia materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych,
 • szczególne wymagania, ze szczególnym naciskiem na zakazy związane z pakowaniem i ładowaniem razem różnorodnych materiałów klasy 1.

Cena

 • Kurs podstawowy (8 godzin lekcyjnych): 350 zł
 • Kurs doskonalący (5 godzin lekcyjnych): 200 zł

Szkolenie ADR klasy 7 (promieniotwórcze)

Do szkolenia specjalistycznego ADR klasy 7 – przewożenie materiałów promieniotwórczych, można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.

Szkolenie dzieli się na dwa rodzaje:

 • kurs podstawowy – przeznaczony dla osób uzyskujących uprawnienia po raz pierwszy,
 • kurs doskonalący – przeznaczony dla osób przedłużających uprawnienia po 5 latach.


Szkolenie ADR dla cystern obejmuje m.in.:

 • informacje na temat specyficznych zagrożeń wynikających z promieniowania jonizującego,
 • zasad związanych z pakowaniem, manipulowaniem, ładowaniem i układaniem razem różnych materiałów radioaktywnych,
 • informacje dotyczące środków bezpieczeństwa i metod postępowania w razie wypadku z materiałami promieniotwórczymi.

Cena

 • Kurs podstawowy (8 godzin lekcyjnych): 350 zł
 • Kurs doskonalący (5 godzin lekcyjnych): 200 zł
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Skip to content