Opłata za egzamin państwowy wnoszona po kursie prawa jazdy do WORD Kielce:

Kategoria

Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny

Całościowa opłata za egzamin

A,A1,A2

 30  180  210

 AM

 30

  140 

 170

 B

 30  140  170

 B1

 30  170

 200

 BE

 –  200

 200

 C  30  200

 230

 CE  –  245

 245