Opłata za egzamin państwowy wnoszona po kursie prawa jazdy do WORD Kielce:

Kategoria

Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny

Całościowa opłata za egzamin

A,A1,A2

 30 180 210

 AM

 30

  140 

 170

 B

 30 140 170

 B1

 30 170

 200

 BE

 – 200

 200

 C 30 200

 230

 CE – 245

 245