Możesz je zrobić u naszego lekarza w każdy Poniedziałek i Piątek o godz. 17 – Gabinet znajduje się w biurze Szkoły Nauki Jazdy ENIGMA. Potrzebna wcześniejsza rezerwacja miejsca.  Szanowny Kursancie pobierasz skierowanie na badanie i z nim udajesz się do lekarza. Lekarz upoważniony do badania kierowców sprawdzi kompleksowo stan twojego zdrowia i wyda Ci zaświadczenie potrzebne do uzyskania numeru kursanta – PKK i rozpoczęcia kursu. Honorujemy badania wykonane przez innych lekarzy – spoza naszego Ośrodka Szkoleń. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie badania lekarskie zrobione przez przypadkowego lekarza są honorowane w Urzędach Miasta i Starostwach Powiatowych. Jeżeli zrobisz złe badanie będziesz musiał powtórzyć badanie i wydać jeszcze raz pieniądze – więc lepiej zdecyduj się na naszego sprawdzonego lekarza.

 

ZAKRES BADAŃCENA BADANIA

I. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz ocenia u osoby badanej ogólny stan zdrowia, a w szczególności stan układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny.
II. wyniku badania lekarskiego uprawniony lekarz stwierdza u osoby badanej istnienie lub brak:
1. chorób narządu wzroku;
2. chorób narządu słuchu i równowagi;
3. chorób układu sercowo-naczyniowego;
4. chorób narządu ruchu;
5. chorób układu nerwowego;
6. zaburzeń psychicznych;
7. cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu cukru we krwi;
8. niewydolności nerek;
9. objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
10. objawów wskazujących na uzależnienie od środków o działaniu podobnym do alkoholu lub ich nadużywanie;
11. przyjmowania leków, mogących mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu;
12. innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia istotnych dla oceny zdolności do prowadzenia pojazdu.

200 zł. (wszystkie kategorie)