Wyposażenie pracowni:

W pracowni psychologicznej znajduje się:

sala do badań zbiorowych, w której przeprowadzane są testy psychologiczne (testy osobowości, temperamentu oraz sprawności umysłowej),
sala do badań aparaturowych zaopatrzona w ciemnię kabinową, aparat krzyżowy, stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji; które sprawdzają funkcjonowanie procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną,
pokój psychologa, w którym przeprowadzane są wywiady psychologiczne,
Przy pracowni znajduje się również poczekalnia dla osób poddawanych badaniu psychologicznemu, minibarek, oraz toaleta.

Pracownia psychologiczna jest wyposażona w sprzęt elektroniczny umożliwiający archiwizację danych osobowych, oraz nowoczesny sprzęt komputerowy, który umożliwia szybkie przetwarzanie wyników badań, wystawianie odpowiednich orzeczeń i rachunków.

no images were found