1991-2018

27lat

Badania psychologiczne

DSC00816 resize

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA jest prywatną placówką, która świadczy usługi w zakresie badań psychologicznych. Pracownia zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym, oraz posiada wszelkie wymagane zezwolenia, które są niezbędne do prowadzenia badań psychologicznych oraz wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii. Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA jest wpisana do Rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 53/14. Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA dzięki nowoczesnej aparaturze oraz testom rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, umożliwia rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych pracowników.

W pracowni badań psychologicznych znajduje się:

  • sala do badań zbiorowych, w której przeprowadzane są testy psychologiczne (testy osobowości, temperamentu oraz sprawności umysłowej),
  • sala do badań aparaturowych zaopatrzona w ciemnię kabinową, aparat krzyżowy, stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji; które sprawdzają funkcjonowanie procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną,
  • pokój psychologa, w którym przeprowadzane są wywiady psychologiczne,
  • w pracowni znajduje się również poczekalnia oraz toaleta.

Pracownia jest wyposażona w sprzęt elektroniczny umożliwiający archiwizację danych osobowych, oraz nowoczesny sprzęt komputerowy, który umożliwia szybkie przetwarzanie wyników badań, wystawianie odpowiednich orzeczeń i rachunków.

Wykonujemy następujące badania psychologiczne:

      1. Kierowców oraz kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,

 2. Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,

 3. Kontrolne badania instruktorów i egzaminatorów,

 4. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

 5. Kierowców pojazdów służbowych,

 6. Kierowców skierowanych przez policję lub lekarza w związku z:

            - przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych,

            - spowodowaniem wypadku drogowego,

            - prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu bądź środka psychoaktywnego,

 7. Motorniczych oraz kandydatów na kierujących tramwajem,

 8. Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami,

 9. Operatorów maszyn budowlanych,

10. Operatorów wózków widłowych i innych,

11. Osób wykonujących prace na wysokościach.

Wszystkie badania są wykonywane w miłej oraz przyjaznej atmosferze na nowym specjalistycznym sprzęcie.

Badanie psychotechniczne trwa ok. 2 godzin i składa się z dwóch części:

CZĘŚĆ I - BADANIE TESTOWE:

            * badania osobowości i temperamentu - służą one do określenia predyspozycji osobowościowych,

            * testy sprawności umysłowej - służą do określenia sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi,

            * test uwagi - celem badania jest ocena podzielności  uwagi oraz koncentracji w warunkach presji czasowej.

CZĘŚĆ II - BADANIE APARATUROWE:

    Sprawdza funkcjonowanie wielu procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną.

   1. Miernik Czasu Reakcji:

 Badanie reakcji prostej - ocena szybkości i równomierności psychofizycznej na bodźce.

 Badanie reakcji złożonej - ocena szybkości reagowania na bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji złożonej.        

2.  Wirometr:

Badanie umiejętności spostrzegania ruchu, oceny prędkości obiektów, prawidłowego przebiegu procesu decyzyjnego.

 3. Stereometr

Badanie to polega na sprawdzeniu umiejętności widzenia przestrzennego  niezbędnego do oceny wzajemnych odległości.

 4. Ciemnia kabinowa:

Bada możliwości percepcyjne niezbędne do prowadzenia pojazdów w warunkach zapadającego zmroku, nocnych (pierścień Landolta) oraz badanie adaptacji wzroku po olśnieniach występujących na drodze (Noktometr)

 5. Aparat Krzyżowy:

Badanie dla operatorów maszyn, osób pracujących na wysokościach. Służy do oceny badanego pod kątem szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym bądź swobodnym; koordynacji wzrokowo-ruchowej; szybkości i dokładności spostrzegania; podejmowania decyzji pod presji czasu oraz odporności na zmęczenie.

Korzystamy z licencjonowanych testów psychologicznych rekomendowanych przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Podstawy prawne:

  • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tekst jednolity z późn. zm.).
  • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.04.204.2088 tekst jednolity z późn. zm.).

Poniżej krótki filmik z badania psychologicznego:

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Cennik badań psychologicznych

 

Badanie psychologiczne dla:

Cena

1

Kandydaci na kierowców i kierowcy zawodowi w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) oraz osoby kierujące pojazdami w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi),

 

 

 

 

 

150zł

2

Kierowcy TAXI

3

Kandydaci na kierowców, oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy, osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem, osoby skierowane przez lekarza, oraz osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

4

Kierowcy skierowani na badania przez Policję w związku z:

            - przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych,

            - spowodowaniem wypadku drogowego,

            - prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu

5

Operatorzy wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych, osoby pracujące na wysokości, osoby pracujące na stanowiskach górniczych.

6

Badanie operatorskie zawierające 2 lub więcej stanowisk -

Rabaty dla firm

Dla firm zainteresowanych stałą współpracą przewidziane są atrakcyjne rabaty w zależności od ilości osób wymagających badań psychologicznych.

Zezwolenie:

zezwolenie pracownia psychologiczna 001