1991-2015

24lat

Karta motorowerowa

KARTA MOTOROWEROWA JUŻ NIE ISTNIEJE -

 ZASTĄPIŁO JĄ PRAWO JAZDY

KATEGORII AM

 Każdy kursant, który posiada uzyskaną do 18-01-2013 r kartę motorowerową jest proszony o zgłoszenie się do Wydziału Komunikacji po wymianę karty na prawo jazdu kategorii AM


 To już historia...

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA!!!

KARTĘ MOTOROWEROWĄ MOŻNA BĘDZIE ZROBIĆ TYLKO DO 18-STYCZNIA-2013 ROKU. PO TEJ DACIE KARTĘ MOTOROWEROWĄ ZASTĘPUJE PRAWO JAZDY KATEGORII AM (WIEK - UKOŃCZONE 14 LAT) I EGZAMIN ZDAWANY W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO.

MŁODY KURSANCIE - JEŻELI CHCESZ UNIKNĄĆ ZDAWANIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OBSZERNE INFORMACJE O SZKOLENIU NA KARTĘ MOTOROWEROWĄ:   

SZKOLENIE NA KARTĘ MOTOROWEROWĄ
   Wiek minimalny - ukończone 13 lat

                       

Osoba w wieku od 13 do 18 roku życia, może poruszać się po drogach publicznych motorowerem posiadając kartę motorowerową.

 

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. NR 98, poz 602 z późn. zm) - art. 97 i art. 109 nakłada na dyrektorów gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych obowiązek wydawania uczniom (po odpowiednim szkoleniu i sprawdzeniu wiadomości) kart motorowerowych i wyznaczeniu nauczyciela odpowiedzialnego za realizowanie treści wychowania komunikacyjnego.

 

SZKOŁA JAZDY ENIGMA jest instytucją wspomagającą szkoły w w/w przedsięwzięciu. Szkolenie praktyczne prowadzone jest na naszych skuterach, pod okiem instruktorów, gdzie dzieci i młodzież, poprzez różnorodne ćwiczenia, wyrabiają w sobie nawyki bezpiecznego poruszania się na drogach.

Koszt 7 godzinnego szkolenia wynosi 120 zł.
w tym teoria (6 godz.) i praktyka (1 godz.)
Egzamin i wydanie karty jest bezpłatne.

ODBIÓR KARTY MOTOROWEROWEJ PO EGZAMINIE W KAŻDY CZWARTEK OD 10 DO 17

 

Kursy prowadzone są sezonowo tzn. od maja do października włącznie. Nauka jest prowadzona na naszych skuterach, pod nadzorem instruktorów , gdzie dzieci w sposób bezpieczny mogą nauczyć się jeździć na motorowerze.

Plac manewrowy jest wyposażony w sprawnościowy motodrom (slalom, ósemka, tor do hamowania). To wszystko imituje prawdziwy ruch miejski, oraz wyrabia nawyki, oraz odruchy bezpiecznego poruszania się pod drodze, oraz jest znakomitym przygotowaniem do egzaminu na kartę motorowerową.

 Szkolenie można rozpocząć w każdą ŚRODĘ o godz. 14:00 (szczegóły w biurze firmy)

Teoria : środa - czwartek                             Praktyka: piątek                                  Egzamin : sobota

Przed rozpoczęciem szkolenia wystarczy pobrać z naszej strony lub z biura arkusz zaliczeń ucznia wypełnić go i z rodzicem lub opiekunem zgłosić się do biura naszej firmy. Po dokonaniu wpłaty za kurs (120 zł) niezwłocznie umawiamy na jazdy.

Część teoretyczną dziecko powinno odbyć w ramach przedmiotu wychowanie komunikacyjne w szkole, do której uczęszcza, lub w wersji skróconej można odbyć ją w naszej szkole jazdy - na zajęciach teoretycznych. Wiedzę tą należy rozszerzyć o materiał zawarty w książce autorstwa Krzysztofa Gosa - "KODEKS MOTOROWERZYSTY" i na płycie CD - "TESTY", które to materiały każdy kursant może nabyć u nas w cenie 30 zł. za komplet.

Egzamin bazuje na testach. Po zadaniu egzaminu dziecko otrzymuje dokumenty na podstawie których, wystawiana jest karta motorowerowa.

Egzaminy na kartę motorowerową odbywają się codziennie - o szczegóły proszę pytać w biurze firmy

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

002

Tematyka kursu teoretycznego:

 • Postępowanie wobec pieszych
 • Podstawowe manewry na drodze
 • Znaki i sygnały drogowe
 • Pierwszeństwo przejazdu
 • Wyposażenie motoroweru
 • Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo
 • Elementy pomocy przed medycznej

Sprawdzenie kwalifikacji praktycznych odbywa się na placu w obecności egzaminatora. Ocenie podlegają:

 • Przygotowanie i sprawdzenie skutera przed jazdą
 • Pozycja kierującego na pojeździe
 • Upewnienie się o możliwości jazdy
 • Płynne ruszanie z miejsca
 • Upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
 • Jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię, nie podpieranie się nogami
 • Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu
 • Ruszanie na wzniesieniu

BIURO SZKOŁY JAZDY ENIGMA znajduje się w  Kielcach przy ul. Paderewskiego 14 tel. (41) 3431180

PLAC MANEWROWY DO ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH znajduje się przy stadionie Korony ul Ściegiennego

Poniżej prezentujemy kilka filmów ze szkolenia praktycznego na skuterze w zakresie KURSU NA KARTĘ MOTOROWEROWĄ,

organizowanego przez Szkołę Jazdy ENIGMA

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube videoYou need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube videoYou need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube videoYou need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube videoYou need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video